ЈАВНА НАБАВКА 38-16 – Услуге поправки и одржавања возила