ЈАВНА НАБАВКА 39-16-Услуге сервисирања и одржавања противпожарне опреме