ЈАВНА НАБАВКА 41-15 – Услуге управљања возним парком – сервис и одржавање ГПС уређаја