ЈАВНА НАБАВКА 56-15 – Адаптација и опремање моторног возила у санитетско