ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 63-15 – АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ СТЕРИЛИЗАЦИЈУ