ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 22-14 УСЛУГЕ ПРАЊА ВЕША И ВИСИНСКО ПРАЊЕ СТАКЛЕНИХ ПОВРШИНА