ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ВОЗНИ ПАРК