ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ

 

Кандидати достављају пријаву са доказима о испуњавању услова у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за избор директора – не отварати“, поштом на адресу Дом здравља Шабац, 15000 Шабац, Попа Карана 2, или лично у Управу Дома здравља Шабац, у писарницу, канцеларију број 12.

 

За више информација погледајте документ Konkurs