Javni oglas

Javni oglas

  1. Доктор стоматологије  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања
  2. Чистачица  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

За више информација преузмите документ:Javni oglas