Јавни оглас за пријем у радни однос

Јавни оглас за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине – 18 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла
  2. Медицинска сестра – техничар општег смера – 16 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла

Документацију можете преузети овде:Javni oglas