ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  • Дипломирани економиста – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због трудничког боловања;

Документацију можете преузети овде: ekonomista 28.02.2017.