ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1. Дипл. инжењер саобраћаја – један извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због привремене спречености за рад (породиљско боловање)

За више информација преузмите документ:саобраћајни инжењер