ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Др стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

– VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет

– положен стручни испит

 

За више информација, преузмите документ : javni oglas -dr satomatologije