ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Дипломирани економиста (ВСС) – један извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због одобреног неплаћеног одсуства

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dipl. ekon.