ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, на период до годину дана.

За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra