ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године
  1. Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац
  2. Медицинска сестра/техничар – 10 извршилаца
  3. Стоматолошка сестра – 2 извршиоца
За више информација, преузмите документ : javni oglas -Projekat