ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1. Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 6 месеци

2. Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због привремене спречености за рад.

За више информација, преузмите документ 2+1 др мед

Измене огласа можете погледати овде izmena oglasa