ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

са пуним радним временом на неодређено време

  1. Доктор медицине или доктор медицине специјалиста – 8 извршилаца

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

–  завршен медицински факултет

– положен стручни испит

– завршена специјализација – факултативно

За више информација преузмите документ : javni oglas