ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Стоматолошка сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла
  2. Стоматолошка сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне због боловања

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 12.02.2021