ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Медицинска сестра/техничар– 2 извршиоца , са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године
  2. Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године

За више информација, преузмите документ : javni-oglas 16.09.2021.-med sestre zamena