ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Стоматолошка сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 13.10.2021. – Copy – Copy