ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

  • Медицинска сестра/техничар општег смера – 12 извршилаца;
  • Лабораторијски техничар – 2 извршиоца;
  • Фармацеутски техничар – 1 извршилац.
  • Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац.
  • Реализатор промотивних активности -1 извршилац
  • Референт за санитарну контролу – 1 извршилац
  • Сарадник за санитарну контролу – 1 извршилац

За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 21.12.2021.godine (3)