ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 30.03.2022.године до 30.06.2022.године.

  1. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац;

За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 22.03.2022.godine (3) – Copy