ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.07.2022.године до 31.12.2022.године.

 

  1. Медицинска сестра/техничар општег смера – 19 извршилаца;
  2. Лабораторијски техничар – 2 извршиоца;
  3. Фармацеутски техничар – 1 извршилац.
  4. Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац.
  5. Референт за санитарну контролу – 1 извршилац
  6. Сарадник за санитарну контролу – 1 извршилац

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 15.06.2022.godine (3)