ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2022.године.

  1. Службеник за јавне набавке- 1 извршилац
  2. Курир-техничар у копирници – 1 извршилац

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-13.10.2022.godine