ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године.

  1. Медицинска сестра/техничар општег смера – 20 извршилаца;
  2. Лабораторијски техничар – 2 извршиоца;
  3. Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац.
  4. Референт за санитарну контролу – 1 извршилац
  5. Дипломирани правник за правне и кадровске послове – 1 извршилац
  6. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове- 1 извршилац
  7. Курир – 2 извршиоца
  8. Референт за јавне набавке – 1 извршилац
  9. Возач  – 2 извршиоца

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 22122022