ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.07.2023.године до 31.12.2023.године.

 

  1. Медицинска сестра/техничар општег смера – 24 извршилаца;
  2. Лабораторијски техничар – 2 извршиоца;
  3. Гинеколошко-акушерска сестра – 2 извршиoца.
  4. Референт за санитарну контролу – 1 извршилац
  5. Дипломирани правник за правне и кадровске послове – 1 извршилац
  6. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове- 1 извршилац
  7. Курир – 3 извршиоца
  8. Референт за јавне набавке – 1 извршилац
  9. Техничар одржавања информационих система и технологија – 1 извршилац

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad 20.06.2023.