ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.11.2023.године до 31.12.2023.године.

 

  • Доктор медицине – 1 извршилац
  • Медицинска сестра/техничар општег смера – 4 извршиoца;
  • Спремачица – 5 извршилаца
  • Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове – 1 извршилац
  • Службеник за заштиту животне средине – 1 извршилац

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad 13.10.2023.