ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Cа пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.08.2024.године.

 

  • Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове – 1 извршилац
  • Самостални финансијско-рачуноводстени сарадник – 1 извршилац
  • Администратор информационих система и технологија – 1 извршилац
  • Референт за правне, кадровске и административне послове – 1 извршилац
  • Техничар одржавања информационих система и технологија – 1 извршилац
  • Курир/референт писарнице – 1 извршилац
  • Возач санитетског возила – 1 извршилац
  • Спремач/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 8 извршиоца

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad 21.03.2024