Јавни позив за набавку медицинског потрошног материјала

Јавни позив за набавку медицинског потрошног материјала

Дом здравља Шабац, на основу члана 60. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр.124/12) објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку медицинског потрошног материјала „ВАТА“ за потребе установе. Јавна набавка ће се реализовати у отвореном поступку, а право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове и  сходно чл. 75 и 76. и приложе доказе о испуњавању услова сходно чл.77 ЗЈН.

Јавни позив можете пеузети овде:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Документацију можете преузети овде:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ