ЈН БРОЈ 07-17-НАБАВКА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН БРОЈ 07-17-НАБАВКА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

07-17 Обавештење о закљученом уговору

07-17-ODLUKA O DODELI UGOVORA

29.10.2016. 07-17-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

29.10.2016. 07-17-KONKURSNA PORTAL1

08.11.2016. 07-17-KONKURSNA PORTAL2

10.11.2016. 07-17-1 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

18.11.2016.-07-17-konkursna portal 3

18.11.2016.-07-17-2 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

22.11.2016. 07-17-3 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

22.11.2016. 07-17-4 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

25.11.2016. 07-17-5 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE