ЈН БРОЈ: 19-17- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ШТАМПАЧА СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА