Још једна успешна PHTLS обука

Још једна успешна PHTLS обука

Остварујући један од примарних циљева, константно усавршавање знања и вештина, Дом здравља Шабац организовао је још једну обуку Pre Hospital Trauma Life Support. Више од 20 полазника, међу којима су били и запослени у нашој Служби хитне медицинске помоћи, два лекара и седам техничара,  показали су висок ниво усвојених знања, а сви полазници су на крају обуке полагали писани и практични тест.

PACIJENT I HITNA

Обука има за циљ обуку медицинских радника и свих других који први долазе у додир са особама којима је потребна хитна медицинска помоћ, а сертификати су признати у целом свету.

LUTKA NA PODU HITNA