Континуирана едукација здравствених радника – обавеза и потреба

Континуирана едукација здравствених радника – обавеза и потреба

Континуирана едукација је потреба, али и обавеза свих запослених у здравственим установама, јер је обнова лиценце за рад условљена скупљањем бодова на едукативним скуповима. По тренутно важећем Правилнику о ближим условима за споровођење континуиране едукације здравствених радника и сарадника у току једне године треба прикупити 24 бода, од тога 12 бодова треба да буде за област за коју је издата лиценца, 12 може из било које области медицине.

– Интерни бодови су они које прикупљамо на едукацијама организованим од стране здравствених установа на територији општине или управног округа где запослени ради. Екстерни бодови се прикупљају учешћем на програмима континуиране едукације који се спроводе ван општине или управног округа где запослени раде. Уколико су едукације у здравственим установама, а ако су организатори едукације удружења  – Српско лекарско друштво, Удружење савеза здравствених радника и многа друга струковна удружења, едукација је екстерна и ако се одржава у месту или управном округу где запослени ради – каже др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора Дома здравља Шабац.

Сви програми, које похађају здравствени радници, морају бити акредитовани од стране одговарајуће коморе (Лекарска комора Србије, Комора медицинских сестара и техничара, Стоматолошка комора, Комора биохемичара, Фармацеутска комора), а термини  за акредитацију су у јануару, априлу, јулу и октобру.

– Акредитација програма важи годину дана. Ми у сарадњи са болницом организујемо програме које могу да похађају запослени у обе установе, тако да једни другима помажемо да запослени дођу до потребног броја бодова – истиче др Слађана Каурин Милетић.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ

АКРЕДИТОВАНИХ У ЈАНУАРУ 

У јануарском акредитационом року Дом здравља Шабац акредитовао је 8 програма континуиране медицинске едукације, што је приказано у збирним табелама на сајту Здравственог савета Србије, број одлуке 153-02-562/2013-01 од 01.03.2013 године.

Лекарској комори послато је 5 програма континуиране медицинске едукације (стручни састанак) од којих су сви акредитовани. Списак предавања:

1. А-1-123/13 Интрахепатична холестаза у трудноћи

Предавач др Александра Станчетић, број бодова за предавача 2, за слушаоца 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за лекаре и стоматологе.

2. А-1-122/13 Гестацијска епилепсија

Предавач др Александра Станчетић, број бодова за предавача 2, за слушаоца 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за лекаре и стоматологе.

3. А-1-120/13 Обољења вена са акутним током

Предавач др Наталија Јовановић, број бодова за предавача 2, за слушаоца 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за лекаре, стоматологе,фармацеуте, биохемичаре мед. сестре и здр.техничаре.

4. А-1-121/13 Обољења вена са хроничним током

Предавач др Наталија Јовановић, број бодова за предавача 2 за слушаоца 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за лекаре, стоматологе,фармацеуте, биохемичаре мед. сестре и здр.техничаре.

5. А-1-430/13 Презентација националног водича добре клиничке праксе за превенцију, дијагностику и лечење хроничне болести бубрега

Предавач: Др Јелица Кампић Спировски , број бодова за предавача 2, за слушаоца 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за лекаре, стоматологе,фармацеуте, биохемичаре.

Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије послато је два програма континуиране медицинске едукације (стручни састанак) и оба су акредитована. Списак предавања :

1. D-1-736/13 Превенција злоупотребе дрога код младих

Предавач: Гордана Тодић ВМС, број бодова за предавача 2, за слушаоца 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за медицинске сестре и здравствене техничаре.

2. D-1-122/13 Класификација, патофизиологија и здравствена нега опекотина

Предавач : Живослав Николић ВМС, број бодова за предавача 2, за слушаоце 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за мед сестре и здравствене техничаре.

Стоматолошкој комори послали смо 1 програм континуирне медицинске едукације (стручни састанак) и он је акредитован. Списак предавања:

1. V-434/13-II Страх од стоматолога код деце предшколског узраста и како га спречити

Предавач др Зорица Божић, број бодова за предавача 2, за слушаоца 1, трајање 1 сат.

Акредитовано за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре.