Мали број приговора пацијената у 2011. г. потврдио висок квалитет рада наших запослених

Мали број приговора пацијената у 2011. г. потврдио висок квалитет рада наших запослених

У прошлој години заштитнику пацијентових права Дома здравља Шабац писаним приговорима обратило се 17 пацијенaта. Пацијенти су се изјашњавали и путем писаних изјава остављених у сандучиће који су за ове намене постављени у чекаоницама наших служби. На овај начин у 2011. год. изјаснило се укупно 19 пацијената – а, од ових изјава, две су примедбе пацијената, док 17 изјава представља похвале за наш рад.

Приговори пацијената најчешће се односе на:

– незадовољство понашањем здравствених радника и здравствених сарадника – 10 приговора

– организацију рада здравствених служби – 3 приговора

– време чекања на здравствене услуге – 2 приговора

– начин и поступак за остваривање права на здравствену заштиту односно незадовољство због ускраћивања пружања појединих услуга – 2 приговора

Како нам је циљ да утврдимо узроке незадовољства наших пацијената и тиме, уколико се установи да је било неправилности, допринесемо квалитетнијем раду, а здравствену услугу учинимо у потпуности доступном, а у исто време и да заштитимо професионализам и све наше запослене који посвећено раде свој посао, у складу са законом, о садржају приговора обавештени су начелници служби и директор Дома здравља Шабац.

У поступку по два приговора образоване су Комисије са задатком да испитају чињенице и околности наведене у приговорима и одговорима здравствених радника и здравствених сарадника. У  једном поступку је утврђено постојање дисциплинске одговорности здравственог радника (лекар), који је дисциплински кажњен.

Највећи број писаних изјава односи се на похвале које су за рад наших запослених и квалитет здравствене заштите имали наши пацијенти, што представља истинску потврду и признање за уложене напоре да, у складу са могућностима и обавезама, одговорно обављамо послове који су нам поверени.

Ако се има у виду да се у нашој установи годишље обави стотине хиљада прегледа, број приговора у прошлој години генерално потврђује висок ниво квалитета услуге коју пружамо, а свака примедба и сугестија су нам драгоцен путоказ за даљи професионалан и савестан рад.