Мали број приговора – знак одговорног и квалитетног рада у Дому здравља Шабац

Мали број приговора – знак одговорног и квалитетног рада у Дому здравља Шабац

У складу са законском нормативом, али и остваривањем основног циља наше установе – пружања квалитетне здравствене заштите, Дом здравља Шабац кроз институт Заштитника пацијентових права пружа могућност свим пацијентима да укажу на пропусте и сугеришу непоштовање процедура, уколико процене да су се нашли у таквој ситуацији. Према извештају дипл. правнице Верице Вујанић, која у Дому здравља ради овај посао, у првих шест месеци ове године заштитнику пацијентових права, писаним приговорима, обратило се укупно 6 пацијената.

Писани приговори пацијената упућени непосредно заштитнику пацијентових права односе се на рад и понашање здравствених радника. Од изјављених укупно шест писаних приговора, три приговора се односе на поступање лекара у Служби опште медицине, два приговора се тичу поступања лекара у Служби медицине рада и један приговор на рад у Служби дечије здравствене заштите.

Од укупно изјављених шест писаних приговора, два су била основана. Један приговор односио се на организацију рада ултразвучне дијагностике у Служби дечије здравствене заштите, а један на рад изабраног лекара у Служби медицине рада. Приговор који је био упућен на организацију ултразвучне дијагностике у Служби дечије здравствене заштите је одмах решен, уређивањем обављања ултразвучне дијагностике на рационалнији и ефикаснији начин. Други основани приговор, уложен на рад изабраног лекара у Служби медицине рада, пацијент је повукао. Остали приговори су неосновани. Поводом поднетих приговора и добијених одговора заштитника пацијентових права, није било жалби пацијената упућених здравственој инспекцији и Министарству здравља.

Пацијенти се о пруженим услугама и раду запослених у Дому здравља Шабац изјашњавају и путем писаних изјава остављених у сандучиће за примедбе и похвале, који су постављени у чекаоницама служби Дома здравља Шабац.

У овим писаним изјавама евидентно је задовољство корисника здравствене заштите у Дому здравља, што изражава податак о броју похвала. У првој половини 2011. године било је 23 похвале и 3 примедбе. Имајући у виду обим и сложеност посла који обављамо, као и изузетно велики број прегледа, који на годишњем нивоу премашује пола милиона, овакве резултате оцењујемо као знак посвећености запослених квалитетном обављању посла. Сугестије и примедбе наших пацијената и убудуће биће нам драгоцене смернице у раду и корекцији евентуалних пропуста, зато смо захвални свима који нам поклањају поверење, свесни преузете одговорности.