Међународни дан деце оболеле од рака

Међународни дан деце оболеле од рака

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, уз подршку Министарства здравља Републике Србије и Удружења родитеља деце оболеле од рака 15. фебруара обележава Међународни дан деце оболеле од рака. Ове године овај датум се обележава манифестацијама које имају за циљ да укажу на важност превенције кроз редовне систематске прегледе који имају за циљ очување и унапређење здравља и рану детекцију болести.

У Србији је, према последњим подацима, од малигних болести оболело 339 деце узраста од 0 до 19 година, а током исте године од рака је умрло 52 деце овог узраста. Више од 2/3 ново оболеле деце и више од половине умрле су узраста од 0 до 14 година. Као и у већини земаља и у Србији је регистрован пораст стопа инциденције од малигних тумора, али и смањење стопа морталитета. Петогодишње преживљавање деце оболеле од рака у узрасту од 0 до 14 година значајно је побољшано, са мање од 50% доскоро 80% данас.

DECJE RUKE Забрињава и светска статистика – сваке године оболи више од 160.000 деце од неког облика малигног тумора, а око 90.000 деце умре од рака. Малигне болести код деце и адолесцената чине 1 – 4 % свих карцинома у свету и овај се проценат креће од 0 – 5 % у Европи до 4 – 8 % у Африци, углавном због разлика у старосној структури и очекиване дужине трајања живота на рођењу.

Сваке године једно до двоје деце на 10.000 оболи од малигне болести и скоро 100. 000 деце умре од рака пре него што напуни 15 година, а више од 90% њих је у земљама са ограниченим ресурсима. У развијеним земљама света просечна годишња инциденција малигних тумора је 165 на 1.000.000 особа млађих од 19 година, што чини 1% свих малигних болести у општој популацији. Упркос добрим резултатима лечења, малигне болести су у развијеним земљама и даље други по учесталости узрок смртности код деце узраста од 0 до 14 година, одмах иза повреда.

Здравствена заштита деце се обезбеђује спровођењем превентивних мера кроз редовне систематске прегледе и здравствено васпитни рад. Садржаји обим превентивних мера у области здравствене заштите предшколске, школске деце и омладине је регулисан Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту и о партиципацији за 2012. годину којим се обезбеђује 16 систематских прегледа у овим узрасним категоријама. Циљ систематских прегледа је очување и унапређење здравља, спречавање, сузбијање и рано откривање болести и других поремећаја здравља. Препознавање значаја обављања редовних систематских прегледа је од кључног интереса за родитеље и децу.

RAK KOD DECE

Обављање редовних систематских прегледа омогућава, организован и систематски надзора над здрављем од стране едукованих здравствених радника, као и пружање адекватних информација деци и родитељима како да препознају ране знаке болести у циљу благовременог лечења.

Током 2012. године у Србији је извршено 253.716 систематских прегледа новорођенчета и одојчета до прве године живота. Систематским прегледима мале деце обухваћено око 214. 637 деце или 100 % популације овог узраста. Обухват школске деце овим прегледима у Србији у 2012. години је износио 69%.