Набавка опреме важан предуслов за квалитетну услугу

Набавка опреме важан предуслов за квалитетну услугу

Континуирани напори, које Дом здравља Шабац улаже у унапређење квалитета својих услуга, обухватају све сегменте нашег рада. Последњих година, у сарадњи са локалном самоуправом, Дом здравља Шабац је у великој мери поправио инфраструктурне услове у свим својим амбулантама, уз изградњу нових објеката, који доприносе повећању доступности наших услуга. Нова, савремена и поуздана опрема, један је од предуслова неопходних за побољшање услова рада, чиме се испуњавају стандарди, али и уложена средства вишеструко враћају кроз резултате рада.

У току 2011. године у набавку неопходне опреме Дом здравља Шабац уложио је око три милиона динара. За набавку једног возила издвојено је 1,9 милиона динара, док је куповина рачунарске опреме – рачунара, монитора, штампача – коштала око 640.000 динара. За куповину дела намештаја потребног за опремање пункта хитне помоћи у Прњавору, здравствене станице у Мајуру и Треће здравствене амбуланте – издвојили смо нешто више од 100.000 динара, док је за набавку неопходне опреме за потребе Службе стоматологије потрошено око 200.000 динара.

На овај начин за набавку опреме у овој години издвојено је скоро три милиона динара. Ово су значајна средства, чијим издвајањем доприносимо побољшању услова рада и квалитета здравствене заштите у службама којима је купљена опрема намењена.