Набављен ауто за потребе Службе кућног лечења и здравствене неге

Набављен ауто за потребе Службе кућног лечења и здравствене неге

За потребе Службе за кућно лечење и здравствену негу купљен је још један ауто. Реч је о „dachia“ аутомобилу, који је трећи у овој служби, а користиће се за кућне посете болесницима. Ауто је био неопходан, због великог броја пацијената и посета лекара и сестара. На овај начин ствара се могућност да запослени у овој служби ефикасније и брже обављају свој посао, односно да више екипа буде у исто време на терену, што раније није било могуће. Овај, уз два постојећа аута, омогућиће тимски рад лекара и сестара на терену, али и одласке сестара у редовне дневне, терапијске посете.

У Служби је тренутно ангажовано четири лекара, од којих су три специјалисти опште медицине, једна виша и 13  медицинских сестара. Тренутно Служба има око 1200 корисника, а запослени са успехом обављају посао, упркос повећаном обиму активности.