Наш Дом здравља део пилот пројекта Министарства здравља

Наш Дом здравља део пилот пројекта Министарства здравља

Стручни тим Министарства здравља у оквиру II пројекта развоја здравства Србије, у саставу др Синиша Стевић, др Мирјана Милошевић и Саша Веселиновић – дипломирани економиста, посетили су Дом здравља „Др Драга Љочић“. Наша установа је, на предлог Министарства здравља, део пилот пројекта, заједно са још 14 домова здравља из целе Србије.


Циљ је унапређење финансирања примарне здравствене заштите и подизање нивоа квалитета пружања здравствених услуга. Састанку су присуствовали др Јасмина Станковић, директор Дома здравља , др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове, Мирјана Дивљаковић Илић, главна сестра Дома здравља, као и представници служби које су уклучене у пилот пројекат др Катарина Шимон, начелник Службе за здравствену заштиту одраслих, др Снежана Павковић, шеф одсека у Служби за здравствену заштиту деце, др Гордана Лекић, начелник Службе Стоматологије, др Жељко Тимотић. представник службе за здравствену жена.

Учешће у овом пројекту од великог је значаја за нашу установу И даље унапређење квалитета рада, па нам је сусрет, разговор И сарадња са колегама из Министарства здравља, ангажованим на овом пројекту, веома важба. Била је овог прилика за дискусију о утврђеним атрибутима – обележјима здравствених услуга и предлоге за увођење нових.
С обзиром да се са новим начином рада кренуло од 01. јуна 2018. наш Дом здравља добио је похвале за брзо укључивање у ове активности, предлоге И иницијативе.