Нова организација рада у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва

Нова организација рада у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва је служба са највећим бројем запослених у Дому здравља Шабац. Запослени у овој служби својим самопрегорним радом пружају здравствену заштиту за више од 90.000 становника на територији Града Шапца. У циљу приближавања наших услуга свим становницима, осим пет амбуланти на градском подручју, активирали смо рад наших здравствених амбуланти и у 29 сеоских Месних заједница.

– Службу за здравствену заштиту одраслог становништва сачињава седам одсека, од којих је шест организовано за пружање куративне здравствене заштите (за лечење пацијената) по територијалном принципу, а седми одсек је Одсек превентивне здравствене заштите са медицином спорта, који се бави углавном превентивним прегледима радника, возача, спортиста и других специфичних категорија становништва – каже прим. др Мирослав Миљешић, који се на челу наше највеће службе налази од средине децембра прошле године.

???????????????????????????????

Прим. др Мирослав Миљешић у нашем Дому здравља је од 1995. године, а у свом богатом професионалном искуству обављао је посао начелника Службе опште медицине и био в.д. директора Дома здравља Шабац. Непосредно искуство у руковођењу, као и обиман стручни рад – прим. др Миљешић аутор је 19 стручних радова објављених на домаћим и страним конгресима, симпозијумима и конференцијама, а у више од 20 објављених стручних радова је коаутор, звање примаријуса стекао је новембра 2013. године – од великог је значаја за унапређење рада највеће службе којом руководи, као и за повећање њене ефикасности, на корист наших корисника и у циљу усавршавања запослених.

У оквиру Дома здравља Шабац постоје следећи одсеци:

– „Поцерина“ са амбулантама: Чавић, Јевремовац, Варна, Грушић, Десић, Волујац, Букор, Криваја, Богосавац и Добрић;

– „Мачва“ са амбулантама : друга здравствена станица „Стојан Новаковић“, Мајур, Табановић, М.Причиновић, Шеварице, Дреновац, Штитар и Слепчевић;

??????????

– “Прњавор“ са амбулантама: здравствена станица „Арчибалд Рајс“ Прњавор, Рибари, Петловача, Петковица, Липолист, Бела Река, Дуваниште и Змињак;

– „Посавина“ са амбулантама: прва здравствена станица“Др Андра Јовановић“, Јеленча, Орид, П.Причиновић, Г.Врањска, Заблаће;

– Трећа здравствена станица „Др Лаза К.Лазаревић“;

– Четврта здравствена станица „ Медицина рада“

– Превентивне здравствене заштите са медицином спорта.

Овакав начин рада доприноси бољим резултатима и задовољству корисника.

– За шефове одсека су именовани еминентни лекари специјалисти опште медицине и специјалисти медицине рада, а за главне сестре одсека изузетно способне и обучене медицинске сестре са завршеном вишом медицинском школом. Они у договору са начелником и главном сестром Службе руководе и организују рад у оквиру свог одсека. Шефови одсека су заједно са начелником чланови Стручног колегијума наше службе, где учествују у изради планова за унапређење и побољшање квалитета рада, предлажу кадровска решења, награде и санкције за запослене. Главне сестре одсека су незамењиви сарадници главној сестри Службе за здравствену заштиту одраслог становништва у бројним организационим, стручним и административним пословима. Посао главне сестре наше Службе већ тринаест година обавља вмс Весна Катанић. Шефови и главне сестре одсека представљају важан сегмент у ланцу руковођења у Служби и у Дому здравља Шабац – каже прим. др Мирослав Миљешић, начелник Службе.

Лекари и медицинске сестре у амбулантама су најистуренији сегмент примарне здравстве заштите, прва линија здравствених радника. Напори здравствених радника у нашим тимовима за лечење су усмерени на пружање квалитетне здравствене заштите, чиме се повећава задовољство и запослених и корисника здравственог система, а све заједно резултира бољим здрављем популације. Циљ је да сваки грађанин има свог изабраног лекара у свом дому здравља, кога бира својом вољом.

???????????????????????????????

– Ми свакодневно радимо на личном усавршавању и унапређењу медицинског знања, што нам омогућава да брзо и квалитетно обавимо постављене задатке и остваримо постављене циљеве, који су, између осталог, откривање и лечење најчешћих обољења и стања у популацији, примарна дијагностика и диференцијална дијагностика акутних болести, усмеравање пацијента ка лекарима других специјалности онда када је то потребно, праћење и лечење хроничних незаразних обољења, превентивна медицина и здравствено васпитање и едукација, координација и руковођење лечењем пацијената код полиморбидитета, и многи други послови у домену примарне здравствене заштите – истиче прим. др Миљешић.

У Одсеку превентивне здравствене заштите са медицином спорта се обављају претходни и периодични прегледи запослених, са посебним освртом на запослене на радним местима која имају одређени ризик по здравље. Одсек превентивне здравствене заштите у свом саставу има лабораторију у којој се пружају услуге из области хематологије, одређују се вредности шећера у периферној крви, обавља се преглед урина. У склопу овог одсека обављају се и бројни прегледи из функционалне дијагностике. Значајан сегмент рада специјалиста медицине рада и медицинских сестара углавном са завршеном вишом медицинском школому овом одсеку су и прегледи возача и кандидата за возаче у циљу утврђивања њихове здравствене способности.

– Најновији део овог Одсека је и делатност у области медицине спорта у оквиру које специјалисти спортске медицине и обучене медицинске сестре, примењујући своје знање и користећи опрему којом располажу, обављају систематске и периодичне прегледе учесника у спортским активностима организованим на територији Града Шапца, на свим нивоима, од школског па до професионалног спорта – каже начелник Службе прим. др Мирослав Миљешић.