Дом здравља Шабац је активно укључен у стручно оспособљавање младих кадрова средње, више и високе стручне спреме здравствене струке.

Након завршене средње медицинске школе обавезан је приправнички стаж који је се делом обавља у примарној здравственој заштити. Тај део приправничког стажа свршени средњошколци обављају у службама Дома здравља, где се упознају са организацијом службе, вођењем медицинске и здравствене документације, учествују у збрињавању пацијената, спровођењу терапеутских поступака, под надзором старијих колега.

Такође, и студенти који су завршили Вишу медицинску школу могу у нашој установи да обаве део свог приправничког стажа у току којег се уз надзор колега упознају са свим практичним проблемима свога занимања.

Свршени студенти медицине и стоматологије могу у оквиру нашег Дома здравља да обаве део свог приправничког стажа који је по програму предвиђен у примарној здравственој заштити. У току боравка у нашој установи под стручним надзором лекара упознају се са конкретним проблемима у пракси, сусрећу се са пацијентима, активно су укључени у дијагностику и лечење, обучавају се за вођење здравствене и медицинске документације и кроз практичан рад се припремају за стручни испит.

Лекари специјалисти су укључени у едукацију специјализаната кроз менторски рад, где у складу са својом специјалности преносе своје вештине и знања на млађе колеге. Захваљујући овој активности наших специјалиста лекари специјализанти део свог специјалистичког стажа одвежбају у својој матичној установи у складу са планом и програмом специјалистичких студија одговарајуће гране медицине.

Поред активног учешћа на ших стрчњака у оспособљавању млађих колега, сви запослени у Дому здравља Шабац, редовно посећују стручне скупове у земљи и иностранству. На тим скуповима дају свој допринос даљем унапређењу и развоју савремене медицинске мисли.

У оквиру установе се организују едукативни скупови за све запослене који су прилагођени пословима којима се ти запослени баве.

Постоји јасна опредељеност менаџмента и запослених да континуираном медицинском и немедицинском едукацијом квалитет услуга у нашој установи подигнемо на што виши ниво.

КМЕ

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу