Сваки период развоја здравствене заштите у Шапцу имао је своје специфичности и био је условљен степеном друштвено – економског развоја и достигнућима медицинске науке. Организациони облици у пружању здравствене заштите мењали су се кроз историју у циљу обезбеђивања квaлитетне, благовремене и рационалне здравствене заштите.

Године 1826. у Шапцу су основане прва болница као стационарна установа и прва апотека. Болница је радила у два одељења у приватној кући.

Године 1865. Шапчани су саградили праву болницу, која је почела да прима болеснике 1. 9. 1866. Ова болница је подигнута две године пре прве цивилне болнице у Београду. Болница је указом Министарства народног здравља 1. 3. 1921. године проглашена болницом првог реда. Ускоро су потребе за здравственом заштитом овдашњег становништва прерасле капцитете ове болнице и њој накнадно придодатих објеката те је уочи Другог светског рата отпочела градња нове болнице.

Нова болница је завршена крајем 1944. године. Зграда је располагала са две операционе сале, свим савременим уређајима и опремом, централним грејањем, савременим санитаријама. У овој згради су смештена гинеколошко, хируршко, женско интерно и део очног одељења.

Педесетих година прошлог века од расформираног Дома здравља створено је мноштво малих и самосталних здравствених станица, амбуланти и диспанзера: три градске реонске станице, дечији и школски диспанзер, гинеколошки, онколошки, кожно – венерични диспанзер.

1. 4. 1960. године основан је Здравствени центар, да би му следеће године биле припојене све три апотеке, те мења име у Медицински центар. Шабац постепено добија стручњаке из свих грана медицине.

Када је 1. 4. 1960. године постао саставни део новоформираног Медицинског центра, Дом здравља је службу опште медицине обављао у три градске и пет сеоских амбуланти. У наредном периоду отварају се бројне сеоске амбуланте. 1989. године обједињују се здравствене установе општина Шабац, Владимирци, Коцељева и Богатић те су тако створени бољи услови за рационалније коришћење и разгранавање здравствене делатности у циљу остваривања што квалитетније здравствене заштите.

Уредбом Владе Републике Србије о Плану мреже здравствених установа инициран је поступак раздвајања установа које су функционисале у склопу Здравственог центра, који је као такав престао да постоји, а на место њега формирани су Дом здравља Шабац, Дом здравља Коцељева, Дом здравља Владимирци и Општа болница Шабац.

Датум оснивања Дома здравља Шабац као самосталне здравствене установе је 16. април 2007. године.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу