Службу за правне, економско – финансијске и техничке послове чине следећа одељења и одсеци:

Одељење за правне и кадровске послове:

  • Одсек за кадровске и опште послове,
  • Одсек за набавке;
  • Одсек медицинског снабдевања

Одељење за економско-финансијске послове и информатику:

  • Одсек за рачуноводство,
  • Одсек планско–аналитичких послова и информатике,

Техничко одељење:

  • Одсек транспорта,
  • Одсек за одржавање опреме и објеката,
  • Одсек за одржавање хигијене.

Одељење за правне и економско-финансијске послове обавља правне, кадровске, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, статистичке послове, послове одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања и послове јавне набавке. Служба у своје оквире укључује читав комплекс планирања активности, целокупан систем информисања, анализу пословања, контролу и активности којима се обезбеђују услови за остваривање утврђених циљева. Ти циљеви могу бити:

  • оперативни, где се највише пажње поклања једној буџетској години и његови кључни инструменти су управљачко рачуноводство и здравствена информатика или
  • стратешки, односно дугорочни циљеви са анализом предности и слабости установе, њених потенцијала, окружења, животних циклуса здравствених програма, медицинских поступака и метода рада и анализа имиџа установе.

Информатика

Начелник Одељења за правне и кадровске послове је Сања Сакић, Одељења за економско-финансијске послове и информатику је Александар Андрић, а Одељења за техничке послове је Милена Поповић.

 

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу