Обавештење о додељеним специјализацијама

Обавештење о додељеним специјализацијама

На расписаном конкурсу изабрани су следећи кандидати  :

 

– Општа медицина

1. др Славојка Васић

2. др Ивана Анђић

 

-Палијативна медицина

1. др Радивој Петровић

 

-Ургентна медицина

1. др Владимир Берић

 

– Гинекологија и акушерство

1. др Владимир Андрић

 

scan0054