Oбележен 26. јун – Међународни дан борбе против наркоманије

Oбележен 26. јун – Међународни дан борбе против наркоманије

Служба Дечије здравствене заштите са медицином спорта

 

Дом здравља “ Др Драга Љочић” Шабац обележава 26. јун – Међународни дан борбе против наркоманије, путем едукативно-промотивних активности, предавања и подела штампаног материјала (флајера) са пацијентима. Тиме ће се пацијенти и сви заинтересовани упознати о раширености и злоупотреби дрога у друштву, нежељеним ефектима дроге. Пропагираће се позитивне животне вредности и здрави стилови живљења што ће допринети заједничкој борби против зависности и злоупотребе дрога .

Циљ обележавања дана борбе против наркоманије је подизање нивоа свести о значају проблема који дрога представља за друштво и покретање свих, како појединаца и породице, тако и најшире заједнице, да се укључе у превенцију злоупотреба дрога.

 

Последице злоупотребе психоактивних супстанци поганају све друштвене слојеве у свим земљама света. У свету више од 200 милиона људи најмање једном годишње узме неку дрогу, од којих је 25 милиона и зависника, а сваке године 200.000 људи умре од последица коришћења дрога.

 

Коришћење дрога међу младима који су посебно осетљива популација има бројне краткорочне и дугорочне последице, не само за појединца, већ и за целокупно друштво. Злоупотреба дрога у адолесценцији, између осталог, повезана је са бројним психосоцијалним проблемима, злоупотребом током живота, лошим успехом у школи, саобраћајним трауматизмом и другим проблемима. Млади данас имају приступ све већем броју супстанци и врло често их користе у комбинацији са алкохолом, а употреба више врста психоактивних супстанци, укључујући комбинације са алкохолом и лековима, постаје све израженији образац коришћења у Европи.

 

Преваленција коришћења дроге међу младима је више него дупло већа у поређењу са општом популацијом и чак три пута већа када се ради о канабису. У Србији је 8% шеснаестогодишњака током живота пробало илегалну дрогу. Најчешће коришћена илегална дрога је марихуана коју је 7% ученика пробало бар једном током живота, а посебно су изражене разлике између младића (9%) и девојака (4%). Ова разлика је изражена и код употребе седатива без лекарског рецепта које је према резултатима ЕСПАД истраживања из 2011. године бар једном током живота користило 10% девојака и 5% младића. Проценат ученика који су пробали или илегалну дрогу или седативе без лекарског рецепта износи 16,5 % и у поређењу са 2008. годином нема значајних разлика.

 

Дроге су хемијске супстанце које мењају стање свести, опажања, расположење, мишљење и понашање, јер коришћење опијата доводи до многих здравствених проблема, као што су неухрањеност, апатија, хормонални поремећаји, поремећај срчаног ритма, повећана изложеност разним заразним болестима, укључујући и вирус ХИВ-а и сиду.

 

Млади узимају дрогу углавном из радозналости, под притиском околине, да би скренули пажњу на себе, да би побегли од проблема, када желе да се осећају добро. Борба против злоупотребе психоактивних супстанци усмерена је и на смањење доступности дрога кроз забрану производње, дистрибуције и кријумчарења, односно превенцију и сузбијање криминала.

 

Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју. Због тога је потребан балансиран приступ за смањење последица употребе дрога који фокусира и смањење понуде и смањење потражње. Предуслов за ефективно деловање друштва у борби против дрога је координација свих одговарајућих служби, институција и организација како на националном, тако и локалном нивоу. Посебно значајна циљна група су млади које треба мотивисати за здраве стилове живота. Успешне превентивне мере укључују и препознају значајну улогу породице, школе и заједнице у јачању превентивних фактора и смањењу фактора ризика и треба да буду у складу са доказима, али и специфичностима средине у којој се спроводе активности

 

Најуспешнији приступ у превенцији наркоманије и кључну улогу имају породица, школе и заједница у целини како би се обезбедило безбедно и здраво детињство адолесцената као и средства за нормалан живот одраслих.