Одговорне и посвећене – на послу и код куће

Одговорне и посвећене – на послу и код куће

Дан женских права – Осми март, у свом трајању мењао је улогу и значај. Од дана који је представљао симбол борбе за равноправност, преко датума који се избегавао у календару празника, до светковине која би требало да подсети на улогу коју има и на права која жена још није изборила… У сваком од ових случајева 8. март је прилика да се о Жени говори.

8-mart Женама су данас поверени најодговорнији послови, оне одлучују и управљају… Ипак, традиционално женским и даље се сматрају они послови за чије обављање су неопходни пожртвованост, одговорност, хуманост и посвећеност. Посао здравствених радника је управо такав, па не чуди податак да су од 580 запослених у Дому здравља Шабац чак 458 жене. Највише их је у Служби опште медицине – 172, од којих са дипломом факултета 62. У Служби стоматологије раде 63 жене, а у Служби дечје здравствене заштите 62. Готово да нема службе у којој се нису избориле за своје место. Први човек ове установе је такође жена – прим.др Весна Ђурић, а жене руководе и радом бројних служби Дома здравља.

Број жена које обављају одговорне послове у шабачком Дому здравља само је један од података који иде у прилог тврдњи да су организованост, систематичност, храброст и посвећеност главне особине жена које су, уз традиционалну улогу у породици и друштву, спремне за све изазове професије. Резултати које свакодневно постижу то и доказују.

Tags: