Одржан тренинг у оквиру пројекта „Отворени загрљај“

Одржан тренинг у оквиру пројекта „Отворени загрљај“

Јавни позив за подношење предлога пројеката у оквиру пројекта “Подршка деинституционализацији и социјалној инклузији особа са интелектуалним и менталним потешкоћама” – Отворени загрљај, делегација Европске уније у Србији  објавила је у јулу ове године. Пројекат је представљен почетком августа, а јуче је у Београду одржан тренинг који је имао за циљ да потенцијалним апликантима пренесе европска искуства и примере добре праксе у процесу трансформације установа и деинституционализације. Тренингу су присуствовали представници социјалних и здравствених установа, локалних самоуправа и организација цивилног друштва, а Дом здравља Шабац представљала је др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора. На скупу се говорило и о досадашњим искуствима у Србији у процесу развијања и пружања услуга у заједници за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама, као о процесу припреме предлога пројекта.

Особе са интелектуалним и менталним потешкоћама су тренутно смештене у 13 резиденцијалних установа социјалне заштите и пет специјалних психијатријских болница које су обухвећене пројектом, а циљеви овог пројекта су да подржи развој, покретање и унапређивање и одрживо функционисање расположивих, доступних и приступачних услуга у заједници која поштује права корисника и има одговарајућу инфраструктуру да омогући деинституционализацију. Осим тога, циљ је и да се на овај начин подржи самосталан живот у заједници особа са интелектуалним и менталним потешкоћама и смањи потреба за алтернативним или институционалним збрињавањем особа са интелектуалним и менталним потешкоћама спречавањем непотребног издвајања из породице.