Одржана седница Управног одбора Дома здравља Шабац

Одржана седница Управног одбора Дома здравља Шабац

Управни одбор Дома здравља Шабац на 32. седници, која је одржана јуче, усвојио је План набавке за 2012. годину, Извештај о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2011. и Измене и допуне Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Шабац.

Планом набавке за 2012. годину предвиђена је, између осталог, набавка лекова, санитетског потрошног, канцеларијског и материјала потребног за реконструкције и одржавање амбуланти, набавка возила, намештаја, као и стручно усавршавање запослених.

Постојећи Правилник о стручном усавршавању запослених усвојен је 2007. године, а измене су предложене на иницијативу Синдиката лекара и фармацеута. Између осталог изменама се предвиђа да убудуће старосна граница после које лекари добијају негативне бодове, приликом бодовања за добијање специјализација, уместо ранијих 27, буде 36 година. На овај начин повећавају се шансе за добијање специјализација лекара који се касно запосле, а потом, због недовољног броја специјализација, нису у прилици да се усавршавају одмах по добијању посла. Мењају се и правила која се тичу бодовања успеха, па се просечне оцене заокружују на цео број, а предложено је и да се оцене из предметне гране узимају у обзир само кад два кандидата имају исти број поена. Нови Правилник предвиђа исти број бодова за знање било ког страног језика, док је ранијим највећи број бодова био предвиђен за знање енглеског језика. Изменама Правилника је предвиђено и да негативним поенима буде санкционисано евентуално кршење радне дисциплине или непоштовање радног времена, а да додатне поене добију они који се изузетно радно ангажују.