Одржана завршна конференција о клиничким путевима

Одржана завршна конференција о клиничким путевима

У организацији пројекта Министарства здравља Републике Србије „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ који се финансира из кредита Светске банке у Београду је одржана завршна конференција о клиничким путевима. Развој и увођење клиничких путева у здравствене установе Србије једна је у низу активности које спроводи Министарство здравља Републике Србије у области сталног унапређења квалитета здравствене заштите. 

Уводно излагање на конференцији одржао је проф. др Зоран Станковић, министар здравља Републике Србије. Кроз реализацију пројекта Министарства здравља „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ започет је процес развоја и примене клиничких путева у здравственим установама у Србији.

[opis-slike opis=“Фото: Susan Sermoneta/Flickr“]

У пројекту je учествовало 18 здравствених установа из целе Србије. Конференцији су присуствовали представници свих здравствених установа – клиничких ценатра, клиничко-болничких центара, општих болница, домова здравља и других здравствених установа и институција широм Србије у којима је почела имплементација клиничких путева. Дом здравља Шабац представљали су директорка прим. др Весна Ђурић и др Мирослав Миљешић, координатор наше установе за клиничке путеве.

[opis-slike opis=“Фото: Denis Todorut/Flickr“]

На конференцији су представљени први резултати рутинске примене клиничких путева који су развијени у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите које су укључене у пројекат „Развој здравства Србије – додатно финансирање“, а говорило се и о утицају који примена клиничких путева има на трошкове за будуће одређивање цена дијагностички сродних група и на уговоре о плаћању здравствених услуга, а изнете су и препоруке и ризици за одрживост клиничких путева у Србији.